Pozvánka na seminář „Otázka laterality v předškolním věku“

Seminář určený především pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ i rodičům seznámí účastníky se základy problematiky laterality jako vyhraněnosti jednoho párového orgánu. Lateralita a jeho vyhraněnost či naopak nevyhraněnost významně ovlivňuje školní i pracovní úspěšnost jedince. Při výchově leváctví je důležité si uvědomit jisté odchylky, zamezit neúmyslnému přecvičování, potřeba používat pomůcky pro leváky, uzpůsobit pracovní prostředí. Cílem kurzu je účastníkům zprostředkovat různé pohledy na lateralitu zejména ruky, oka, nohy, jejich vliv na výukové problémy. Budou předány náměty na podpůrné činnosti a metody podpory pro rozvoj laterality a prostorové orientace.

KDY:                      pátek 18. října 2019, 9:00 - 13:00
KDE:                      Vysočina Education (prostory SPŠ), Studentská 1 Žďár nad Sázavou
LEKTOR:               Mgr. Renata Abrahamová

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. října 2019 na adresu Vysočina Education, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo mailem na perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Otázka laterality v předškolním věku“