Pozvánka na vzdělávací seminář „Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ“

Dramatická výchova v MŠ je prostředkem prožitkového učení. Rozvíjí u dítěte pohybové schopnosti, komunikační dovednosti (verbální i neverbální), pohyb v prostoru, rytmické cítění, sebepoznání a zejména prosociální cítění. Seminář seznamuje s možnostmi, které nám nabízí dramatická výchova při výchovně-vzdělávací práci s dětmi v MŠ ve všech věkových skupinách. Seznámíte se s dramatickou hrou, která má svá pravidla. Učitelky plní své závěry a cíle, děti si hrají.

KDY:                      středa 16. října 2019, 13:00 – 17:00
KDE:                      Vysočina Education
(prostory SPŠ), Studentská 1 Žďár nad Sázavou
KDO:                      seminář je určen zejména pedagogickým pracovníkům MŠ a ŠD
LEKTOR:               Bc. Irena Zavadilová

Přihlášky zasílejte nejpozději do 9. října 2019 na adresu Vysočina Education, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo mailem na perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ