Seminář „Rizikové chování dětí a mládeže“ s PaedDr. Zdeňkem Martínkem

Cílem této vzdělávací aktivity je seznámení účastníků s pojmem rezilience a s ním související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Dále bude podrobně rozebrán syndrom CAN, fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, spor o dítě, děti ohrožené prostředím, Munchhauzenův syndrom, základní sociální potřeby dětí a nespecifické poruchy chování – lhaní, krádeže, útěky a toulky.

KDY:                     6. června 2019, 14:00 – 17:45
KDE:                     Městský úřad Žďár nad Sázavou
LEKTOR:              PaedDr. Zdeněk Martínek (speciální pedagog, etoped)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. května 2019 na e-mail: perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.