Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“

Seminář pro pedagogické pracovníky o tom, jak pojmout třídnické hodiny.
Třídnické hodiny jsou obtížně zařaditelné do učebního plánu, ale jsou velmi potřebné. Představují vhodný prostor pro přímé působení třídního učitele na svou třídu a mohou tak být jedním z mnoha nástrojů prevence šikany.

KDY:           28. 11. 2019
KDE:           Zasedací místnost MěÚ Žďár nad Sázavou
LEKTOR:    PhDr. Richard Braun, Ph.D.

Přihlášku zasílejte nejpozději do 08. 11. 2019 na email perinova@vys-edu.cz nebo využijte on-line formuláře.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Seminář ,,Třídnická hodina – teorie a praxe“