Pozvánka na vzdělávací seminář ,,Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi“

Seminář je zaměřený na základní čtenářské strategie. Přináší jiný pohled na práci s textem a zaměřuje se na využití metod kritického myšlení v hodinách čtení.

KDY:                      10. dubna 2019
KDE:                      Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
LEKTOR:               Mgr. Lucie Topinková

Přihlášky zasílejte nejpozději do 22. března 2019 emailem na adresu: veronika.klimesova@zdarns.cz
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.