Za krásou keramiky pro pokročilé

Workshop pro pedagogy mateřských a základních škol, kteří mají zkušenost s keramikou a chtějí zdokonalit svoji tvořivost, přiučit se něčemu novému a zjistit, jak tuto dovednost předat žákům.

KDY:  3. 3., 15. 9., 22. 9., 29. 9. a 6. 10. 2020  
KDE:  Základní škola a Mateřská škola Polnička

Hlaste se do 28. 2. 2020 e-mailem na adresu veronika.klimesova@zdarns.cz.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 Za krásou keramiky