Za uměním keramiky pro středně pokročilé

Workshop pro pedagogy mateřských a základních škol, kteří mají chuť prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti tvoření z hlíny. Pět navazujících setkání, při kterých načerpáte informace o možnostech a způsobech využití keramické hlíny.

KDY:       12. 11., 26. 11., 10. 12. 2019 a 07. 01., 21. 01. 2020
KDE:      Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou

Přihlášku zasílejte nejpozději do 31. 10. 2019 emailem na adresu veronika.klimesova@zdarns.cz.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Za uměním keramiky pro středně pokročilé