Užitečné odkazy

 Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

  • Všeobecná inspirace týkající se vzdělávání

Server pro pedagogiky a jinou zvířenu

http://www.pedagogicke.info/

Učitelské listy – web o změnách ve vzdělávání

http://www.ucitelske-listy.cz/

Učitelský blog

https://www.pancelcino.cz/

Web k výměně učebních materiálů

https://www.ucitelnice.cz/

Učíme se venku

https://ucimesevenku.cz/

Metodický portál – inspirace a zkušenosti učitelů

https://blogy.rvp.cz/

Online materiály pro inspirativní vyučování

http://tuul.cz/

 

  • Rozvoj čtenářské gramotnosti
    Užitečné odkazy k rozvoji čtenářské gramotnosti a podnícení zájmů dětí a žáků o četbu.

Interaktivní prostředí pro děti, mládež i dospěláky

https://www.rostik.cz/

Čtenářův sympatický rádce

http://www.ctesyrad.cz/

Čtenářská gramotnost

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/

 

  • Rozvoj matematické gramotnosti
    Užitečné odkazy k rozvoji a podpoře výuky matematické gramotnosti.

Výuková videa a cvičení nejen z matematiky

https://khanovaskola.cz/

Trénování a procvičování matematických úloh pro děti ZŠ

https://www.matika.in/cs/

Zábavné procvičování matematiky

https://www.umimematiku.cz/

 

  • Rovné příležitosti

Podpora v podobě dokumentů a materiálů

http://www.ferovaskola.cz/

Rovné příležitosti ve školství

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rovne-prilezitosti-ve-skolstvi

 

  • Polytechnické vzdělávání a řemesla
Informační centrum o vzdělávání https://www.eduin.cz/
Blog o tvoření pro děti i dospělé https://www.myamos.cz/
Inspirace pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem https://www.inkluzivniskola.cz/
Receptář činností pro polytechnickou výchovu v MŠ http://www.podblanickeekocentrum.cz/
userfiles/files/EVVO/p%C5%99%C3%ADru%
C4%8Dka%20%C5%A0ikula%20WEB.pdf