Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP. PS pro financování úzce navazuje na ostatní pracovní skupiny, kdy zpracovává podněty ostatních PS z hlediska financování. PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy jako prioritizace investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP nebo podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Členové PS pro financování

1.

 Ing. Dominika PAULOVÁ vedoucí PS, 4. ZŠ ZR (ekonom)

2.

 Ing. Drahomíra DOLEŽALOVÁ – člen PS , MŠ ZR (ekonom)

3.

 PaedDr. Zdeněk FŇUKAL – člen PS, zástupce zřizovatelů škol, obec Polnička (radní)

4.

 Mgr. Jan HLADÍK  člen PS, ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (ředitel školy)

5.

 Mgr. Miroslav KADLEC – člen PS, 2. ZŠ ZR (ředitel školy)

 

 Setkání PS pro financování

09.06.2020 Pozvánka Zápis
18.02.2020 Pozvánka Zápis
03.12.2019 Pozvánka Zápis
08.10.2019 Pozvánka Zápis
26.06.2019 Pozvánka Zápis
16.04.2019 Pozvánka Zápis
12.02.2019 Pozvánka Zápis
20.11.2018 Pozvánka Zápis
09.10.2018 Pozvánka Zápis