Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání a řemesla

Cílem této PS bude rozvoj polytechnické výchovy v ORP Žďár nad Sázavou napříč celým vzdělávacím systémem – od MŠ, přes ZŠ, po VOŠ. Bude navázáno na dosavadní dobrou spolupráci, na tradice území. Zapojením místních lídrů/expertů v oblasti polytechniky do práce PS budou podpořeny projekty identifikované v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky, environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce bude také spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu.

Členové PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

1.

 Miroslav KOTÍK – vedoucí PS, EFKO karton s.r.o. (jednatel společnosti)

2.

 Mgr. Marie DOBROVOLNÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Velká Losenice (ředitelka školy)

3.

 Mgr. Jiří DVOŘÁK – člen PS, Efkoart, s.r.o. (jednatel společnosti)

4.

 Mgr. Ivo KUTTELWASCHER – člen PS, 3. ZŠ ZR (ředitel školy, odborník na ICT)

5.

 Mgr. Marta NOVOTNÁ – člen PS, ZŠ NÍŽKOV (ředitelka školy)

6.

 Mgr. et Bc. Kateřina SOUČKOVÁ – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

 

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

19.02.2020 Pozvánka Zápis
22.01.2020 Pozvánka Zápis
12.11.2019 Pozvánka Zápis
02.10.2019 Pozvánka Zápis
26.06.2019 Pozvánka Zápis
22.05.2019 Pozvánka Zápis
03.04.2019 Pozvánka Zápis
20.02.2019 Pozvánka Zápis
17.01.2019 Pozvánka Zápis
14.11.2018 Pozvánka Zápis
09.10.2018 Pozvánka Zápis