Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti bude řešit především rovné příležitosti dětí a žáků = prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ a dalších subjektů (PPP, OSPOD, NNO). Prostor v této skupině je také pro mimoškolní a zájmové, umělecké vzdělávání. Náplní práce této PS je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Členové PS pro rovné příležitosti

1.

 Mgr. Renata HORKÁ – vedoucí PS, PPP ZR (sociální pracovnice, metodik prevence)

2.

 Mgr. Petra NOVÁČKOVÁ – člen PS, SPEKTRUM, Kolpingovo dílo (vedoucí CPP)

3.

 Mgr. Veronika JEŠÁTKOVÁ  člen PS, ASZ (lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání)

4.

 Mgr. Romana CHLUBNOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Polnička (ředitelka školy)

5.

 Mirka PELAROVÁ – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

 

Setkání PS pro rovné příležitosti

04.03.2020 Pozvánka Zápis
15.01.2020 Pozvánka Zápis
23.10.2019 Pozvánka Zápis
26.06.2019 Pozvánka Zápis
13.05.2019 Pozvánka Zápis
08.04.2019 Pozvánka Zápis
30.01.2019 Pozvánka Zápis
28.11.2018 Pozvánka Zápis
09.10.2018 Pozvánka Zápis