Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a podnícení zájmu dětí a žáků o četbu vůbec. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvoje potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP. PS naváže na dosavadní dobrou spolupráci a podporu místních témat, například finanční podporou regionálních učebnic. Zapojením místních i externích lídrů/expertů pro oblast ČG budou podpořeny projekty obsažené v Akčním plánu MAP I.

Členové PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

1.

 Mgr. Lucie TOPINKOVÁ - vedoucí PS, ZŠ Komenského 2, ZR (učitelka)

2.

 Mgr. Taťána PARTLOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (učitelka)

3.

 Miroslava BUĎOVÁ – člen PS, MŠ ZR (zástupce ředitele)

4.

 Mgr. Roman KRATOCHVÍL – člen PS, Knihovna M. J. Sychry ZR (ředitel, odborník na ICT)

5.

 Mgr. Milena MIKYSKOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Sázava (ředitelka školy)

6.

 Mgr. Petra MUSILOVÁ – člen PS, ZŠ NÍŽKOV (učitelka)

  

    Setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

21.01.2020 Pozvánka Zápis
13.11.2019 Pozvánka Zápis
25.09.2019 Pozvánka Zápis
26.06.2019 Pozvánka Zápis
29.05.2019 Pozvánka Zápis
10.04.2019 Pozvánka Zápis
13.03.2019 Pozvánka Zápis
16.01.2019 Pozvánka Zápis
06.11.2018 Pozvánka Zápis
09.10.2018 Pozvánka Zápis