Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem práce PS bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti na území ORP Žďár nad Sázavou, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. PS bude navazovat na dosavadní dobrou spolupráci a plánovat takové aktivity, které podpoří jak pedagogy, tak děti a žáky a které budou udržitelné. Využitím a zapojením místních lídrů/expertů pro oblast MG do práce PS budou podpořeny projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším náplní práce PS bude podpora zavádění nových výukových metod a pořízení nových pomůcek do výuky matematické a finanční gramotnosti tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové PS pro rozvoj matematické gramotnosti

1.

 Mgr. Věra KOVÁŘOVÁvedoucí PS, ZŠ a MŠ Škrdlovice (ředitelka školy)

2.

 Mgr. Tomáš AUGUSTÝN, Ph.D. – člen PS, ZŠ a MŠ Nové Veselí (ředitel školy, odborník na ICT)

3.

 Mgr. Jiří BENEŠ – člen PS, 2. ZŠ ZR (zástupce ředitele školy)

4.

 Mgr. Kateřina SVOBODOVÁ – člen PS, ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou (učitelka)

5.

 Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, DiS. – člen PS, dětská skupina Hvězdička ZR (učitelka)

6.

 Eva CHLUBNOVÁ – člen PS, MŠ ZR (učitelka)

 

Setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti

03.03.2020 Pozvánka Zápis
14.01.2020 Pozvánka Zápis
24.09.2019 Pozvánka Zápis
26.06.2019 Pozvánka Zápis
21.05.2019 Pozvánka Zápis
19.03.2019 Pozvánka Zápis
22.01.2019 Pozvánka Zápis
20.11.2018 Pozvánka Zápis
09.10.2018 Pozvánka Zápis