Revitalizace trávo-bylinných společenstev zelené hory

zveřejněno: 11. 5. 2020

Projekt se zabývá obnovou barokní krajiny Zelené hory, začlenění poutního kostela do co nejpřirozenějšího krajinného rámce, který bude zároveň ekologicky stabilní. Součástí projektu je především obnova a rozvoj lučních porostů na Zelené hoře. Hlavním cílem je postupná přirozená obnova a stabilizace současných degradovaných, druhově nevhodných a nestabilních trávo-bylinných porostů na přirozené, druhově pestré a stabilní luční společenstvo.

 

Hlavní aktivity projektu zahrnují tyto body:                                                

1) Pastva ovcí (od května cca do září)
2) Obnova luk pomocí dosevu a selektivních sečí
3) Odclonění hřbitova výsadbou „nového“ Černého lesa

Podrobnosti k projektu včetně vizualizací najdete v koncepci.
>> Mapa řešené lokality
>> Vizualizace odclonmění hřbitova
>> Vizualizace pastvy ovcí

 

Na přípravě projektu se podíleli:

Lucie Radilová, městská krajinářka Žďáru nad Sázavou s Ateliérem krajinářské architektury Sendler – Babka / Barbora Kubická
Kateřina Knotková, Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně
Milan Daďourek, Tomáš Blažek, Sdružení krajina
Městský architekt Žďáru nad Sázavou Zbyněk Ryška a ateliér Refuel
Městský úřad Žďár nad Sázavou