Výstava a umělecké sympozium "Průhledy" v rámci Slavností jeřabin

zveřejněno: 20. 7. 2020

Evropský fond pro regionální rozvoj

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor školství, kultury a marketingu
Cena náklady projektu: 20 000 Eur
Dotace:

17 000 Eur

Termín realizace: 1. 6. 2020 – 15. 10. 2020

 

Stručná informace o projektu

Výstava Klubu výtvarných umělců Horácka se v rámci Slavností jeřabin koná ve Žďáru 25 let. Projekt je zaměřen na sklářství, které má na Žďársku velkou tradici. Tomuto tématu se následně věnuje i veškerý další program.  Výstava a s ní spojené sympozium nese název „Průhledy“. To se odráží od tématu skla, průhled má rovněž naznačovat cestu skrz materiály, umělecké techniky, hranice a národnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je spolupráce obyvatelstva a zlepšení kulturních přeshraničních vztahů. Rozvinutí atraktivity tradičních výstav Klubu výtvarných umělců Horácka ve spolupráci se zahr. partnerem, propojení rak. a českého uměleckého přístupu, představení rakouského moderního umění v různých stylech v Čechách a českého moderního umění v Rakousku. Položení základu pro další vzájemnou spolupráci mezi komunitami výtvarných umělců.

Výsledky projektu

Hlavními výstupy projektu jsou vernisáží zahájená přeshraniční výstava obsahující cca 50 výtvarných děl od 18 česko-rakouských umělců (cca 200 účastníků), která bude postupně umístěna v ČR a Rakousku, a mezinárodní umělecké sympozium. Při sympoziu budou vytvořena tři velkoobjemová kamenoskleněná díla, která budou odhalena na závěrečné vernisáži.

Program Slavností bude uveřejněn na webových stránkách Města Žďáru nad Sázavou www.zdarns.cz.