Nádražní - městská třída

zveřejněno: 1. 9. 2019

 

Cena zakázky na II. etapu: Město Žďár nad Sázavou:14 458 644 Kč bez DPH
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko: 6 617 355,- Kč bez DPH

 

Realizátor: 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Autor návrhu: architektonické studio GRIMM Architekti - Martina Grimmová a Rudolf Grimm a architekti Vladimír Fialka a Klára Zahradníčková. Spoluautorem je Štěpán Matějka

 

Historie ulice Nádražní:

Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a hlavní žďárské náměstí. Ulice byla vytvořena na začátku 20. století jako spojnice náměstí Republiky s budovou vlakového nádraží, která se nacházela v místě dnešního supermarketu na ulici Strojírenská. V 50. letech bylo nádraží posunuto o necelého půl kilometru. Význam ulice to však nezměnilo, pouze došlo k jejímu prodloužení k nové budově tak, jak ji známe dnes. V druhé polovině 20. století tak vznikla nová urbanistická struktura, která je zachovaná dodnes.

 

Popis celého projektu:

Celá rekonstrukce se dělí na 4 etapy/části, které budou v průběhu následujících let postupně realizovány v pořadí II. etapa, I. etapa, III. etapa a etapa IV. (viz Situační plán).

Projekt na celkovou rekonstrukci ulice byl předmětem architektonické soutěže, která proběhla v roce 2017. Vítězem se stal tým tvořený kanceláří GRIMM Architekti ve spolupráci s Vladimírem Fialkou a Klárou Zahradníčkovou. Projekt se zabývá ulicí v celé její délce od nádražní budovy až po náměstí Republiky. Koncept návrhu je založen na vytvoření silné pěší osy neboli promenády na východní straně ulice mezi nádražím a kruhovým objezdem „u Ivana“, odkud dále pokračuje přes ulici Nádražní až na stávající pěší zónu, kterou návrh zachovává.

Rekonstrukce II. etapy proběhne v letech 2019 a 2020 a týká se úseku Nádražní ulice od křižovatky na ulici Husova u České pošty po kruhový objezd. Dále se bude pokračovat I. etapou, tedy úsekem pěší zóny od České pošty směrem k náměstí Republiky. Následovat bude úsek od kruhového objezdu „u Ivana“ směrem k nádraží a jako poslední proběhne rekonstrukce IV. etapy - kruhové křižovatky a prostranství před nádražní halou.

Předběžný odhad dokončení prací je rok 2027. 

 

II. část – úsek od kruhového objezdu po Českou poštu.

Popis projektu:

Rekonstrukce části Nádražní ulice od kruhového objezdu po budovu České pošty zahrnuje kompletní výměnu kanalizační sítě, vodovodních řádů a novostavbu plynových rozvodů. Tuto část rekonstrukce provede Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Ulice získá nové povrchy na silnici i chodnících, silnice bude navíc doplněna o cyklistické piktogramy. Hlavní změnou bude zbudování podélných parkovacích míst, ty budou zároveň sloužit jako dělící prvek mezi vozovkou a chodníkem. Rekonstrukcí projdou i stávajících zastávky MHD, které budou řešeny bezbariérově. Ulici po obou stranách doplní stromořadí, pouliční osvětlení, lavičky a stojany na kola.

Harmonogram prací II. části:

12. srpen 2019 – zahájení prací

září – listopad 2019 – uzavření ulice pro automobily a autobusy. Rezidenti, firmy, Česká pošta a složky záchranného systému budou mít vjezd bez omezení na povolení stavby.

zimní měsíce – přerušení stavby bez omezení provozu

30. 6. 2020 – dokončení rekonstrukce II. etapy

Stavební práce se budou řídit schváleným harmonogramem.

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude harmonogram aktualizován.

Nádražní II – harmonogram