Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí

zveřejněno: 1. 9. 2019

 

Realizátor: PORR a.s.
Cena veřejné zakázky: 30 667 450 Kč s DPH
Výše dotace z programu IROP: 14 265 380 Kč s DPH
Projekční kanceláře:

Část 1 - Ing. Jaroslav Stanovič, Ing. Robert Juřina, Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA
Část 2 – OPTIMA spol. s r.o.
Část 3 – Cyklostezka – Ing. Miloslav Eliáš
Část 4 – Lávka - OPTIMA spol. s r.o.

Předpokládané dokončení projektu: srpen 2020

 

Akce je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Harmonogram

 

Popis projektu:

Ve Žďáře nad Sázavou došlo za posledních třicet let k výraznému zesílení automobilové dopravy ale také k rozvoji nových částí města.  Dříve vybudované cyklostezky se napojují na stále rušnější silnice, nebo nevedou až k nově zbudovaným městským částem.  Realizací tohoto projektu dojde k vytvoření nových cyklostezek, k novým propojením již existujících cyklostezek a především ke zvýšení bezpečnosti cyklistů i v místech, kde není možné cyklostezky budovat. Díky těmto krokům budou vytvořeny lepší podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců ve městě a jeho okolí. Občané tak budou mít větší motivaci využívat kolo například při cestování do práce, do školy nebo na nákup. Zároveň se také usnadní pohyb po cyklostezkách pro návštěvníky, kteří nejsou plně znalí místního prostředí.

Projekt je rozdělen na 5 částí:

1) Napojení místní části Stržanov na páteřní cyklostezku vedoucí přes město Žďár nad Sázavou.
Mezi Stržanovem a cyklostezkou okolo Pilské nádrže vznikne podjezd, díky kterému nebudou muset cyklisté využívat rušnou silnici I/37 jako tomu bylo doposud.

2) Zbudování cyklostezky přes řeku Sázavu a napojení čtvrti Klafar na páteřní cyklostezku.
Již existující cyklostezka bude se čtvrtí Klafar napojená mostem, který povede pod dopravním mostem na ulici Sázavská.

3) & 4) Propojení cyklostezky z ulice 1. máje na ulici Žižkova a stavba lávky na Farských humnech. Vybudováním cyklostezky na ulici 1. máje a lávky na Farská humna se na již existující cyklostezku vedoucí k ČOV napojí čtvrť Stalingrad. Cyklisté tak nebudou muset nadále překonávat část úseku po silnici č. 19.

5) Piktogramové koridory pro zvýšení bezpečnosti cyklistů.
Jedná se o speciálně značené úseky vyhrazené pro cyklisty v rámci běžného silničního provozu. Jeden z koridorů bude vyznačen přes čtvrť Klafar na ulici Sázavská. Druhý koridor pak povede mezi Farskými humny a Autobusovým a vlakovým nádražím po ulicích Husova a Nádražní.