Zastávka MHD Studentská

zveřejněno: 5. 6. 2020
Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou
Garant akce: Odbor rozvoje a ÚP
Projektant: Ing. Tomáš Petr, Jimramov – Benátky
Dodavatel: PORR a.s. – Dopravní stavby, oblast Morava, Jihlava
Cena stavby: 7,3 mil. Kč vč. DPH    
Termín realizace: červen 2020  -  30. 4. 2021

 

V rámci stavby dojde ke zrušení stavebně-technicky nevhodných stávajících zastávek na ulici Studentská a výstavbě nových v prostoru mezi objektem obchodního domu LIDL a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou.
Zastávky budou vybaveny novými přístřešky, povrch zálivů bude z žulových kostek, chodníky z betonové dlažby, a místní komunikace z asfaltu.
S vybudováním zastávky dojde k rekonstrukci navazujících chodníků, sjezdů na místní komunikaci, přechodu pro chodce a místní obslužné komunikace.

 

Situace – zákres do katastrální mapy

Koordinovaná situace