Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

HLAVNÍ DOKUMENTY

  • Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou (2016 – 2028) - ke stažení ZDE
  • Akční plán (2016 – 2020) - ke stažení ZDE
  • Akční plán (2019 – 2021) - aktuální verze - ke stažení ZDE
  • SAAR LANDSCAPE PLAN - Krajinářská koncepce města - ke stažení ZDE

 

DOTAZNÍK - ke stažení ZDE

 

DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA

Strategie centrum – ke stažení ZDE

Územní plán města – odkaz ZDE

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2018 – 2020 – ke stažení ZDE

Strategický plán sociálního začleňování pro období 2016 - 2019 – ke stažení ZDE

Strategie území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a v oblasti administrativní podpory obcí (Dokument je zpracován na období 2015 až 2024) - ke stažení ZDE

Koncepce bydlení ve městě Žďár nad Sázavou – v přípravě
Strategie Farská humna – v přípravě
Strategie Zelená páteř města – v přípravě

Koncepce Smart City – ke stažení ZDE
Stručná verze Koncepce SC
– ke stažení ZDE

Koncepce SAARplan hřiště - ke stažení dokument č. 1, dokument č. 2, dokument č. 3