Volby do Evropského parlamentu

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Žádost o vydání voličského průkazu   


1. zasedání okrskových volebních komisí, které je svoláno v souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. e) zákona č. 62/2003 S., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se uskuteční dne 2. 5. 2019 od 15:00 hod. v sálu KINA VYSOČINA ve Žďáře nad Sázavou, Brodská 1000/2.

Součástí zasedání bude školení.