Návrh územního plánu Nížkov

Návrh pro opakované veřejné projednání

  1. Výkres základního členění území (1,75 MB)
  2. Hlavní výkres (2,28 MB)
  3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1,46 MB)
  4. Koordinační výkres (2,60 MB)
  5. Výkres širších vztahů (2,68 MB)
  6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2,27 MB)
  7. Textová část (466,87 kB)
  8. Textová část - odůvodnění projektanta (607,91 kB)
  9. Textová část - odůvodnění pořizovatele (169,47 kB)