Návrh změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou

Návrh pro opakované veřejné projednání

 1. Výkres základního členění území - část A (2,05 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (328,34 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (3,20 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (664,29 kB)
 5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A (1,81 MB)
 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část B (236,64 kB)
 7. Koordinační výkres - část A (5,16 MB)
 8. Koordinační výkres - část B (1,01 MB)
 9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část A (2,25 MB)
 10. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část B (386,65 kB)
 11. Textová část (4,20 MB)