Návrh Změny č. II územního plánu Herálec

Návrh pro veřejné projednání

1. Výkres základního členění území - výřez A (374,92 kB)
2. Výkres základního členění území - výřez B (174,62 kB)
3. Hlavní výkres - výřez A (428,09 kB)
4. Hlavní výkres - výřez B (173,11 kB)
5. Koordinační výkres - výřez A (1,39 MB)
6. Koordinační výkres - výřez B (510,59 kB)
7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A (640,00 kB)
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez B (226,89 kB)
9. Textová část (687,71 kB)