Územní studie Herálec - Chaloupky - obytný soubor 40 rodinných domů

 1. Textová část (196,58 kB)
 2. Přehledná situace (934,74 kB)
 3. Urbanistický návrh (987,21 kB)
 4. Plošné a prostorové uspořádání (444,31 kB)
 5. Rozvoj veřejných prostranství (398,21 kB)
 6. Pořadí výstavby (241,68 kB)
 7. Koncepce dopravní infrastruktury (545,24 kB)
 8. Koncepce technické infrastruktury - přehledná situace (261,97 kB)
 9. Koncepce technické infrastruktury (348,48 kB)
 10. Příloha - Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy (463,15 kB)
 11. Příloha - Zadání (56,43 kB)
 12. Příloha - Záznam z konzultace CHKO Žďárské vrchy (2,74 MB)