Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 31. 8. 2013

Věc: vyčlenění ploch pro vylepení volebních plakátů

Žádost: na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vašem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Odpověď: k podané žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sděluji, že p. starostka v souladu s §16 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, nevyhradila pro volební kampaň plochu pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se mají konat ve dnech 25. a 26. října 2013.

Další informace: Olga Šírová

Poslední změna: 2.10.2013 09:22:35 Šírová Olga