Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 31. 10. 2013

Věc: poskytnutí informací o všech nabídkách, které podali zájemci o koupi budov a pozemků bývalé 1. ZŠ včetně kopií nabídek.

Žádost: poskytnutí informací o všech nabídkách, které podali zájemci o koupi budov a pozemků bývalé 1. ZŠ včetně kopií nabídek.

Odpověď: v souladu s Vaší žádostí Vám zasílám nabídky na odkoupení objektu budovy bývalé 1. ZŠ včetně pozemků a to od roku 2009 - 2012. Bohužel Vám musím odmítnou zaslání návrhu na odprodej, který byl městu zaslán jako reakce na vyhlášený záměr Z-276/2013-OP a to z důvodu, že tento návrh nebyl doposud projednán v orgánech města a návrh neobdrželi v současné době ani zastupitelé města. Ti návrh obdrží společně s doporučením rady města po projednání a rozhodnutí na zasedání rady města, což předpokládám, že bude 11.11.2013. O částečném odmítnutí Vaší žádosti jsem vydal rozhodnutí, které Vám bude zasláno poštou, ale pro Vaši informaci Vám toto rozhodnutí zasílám i elektronicky. Věřím, že pochopíte, že částečné odmítnutí poskytnutí informace není moje neochota tuto informaci poskytnout, ale nabídkou se musí nejprve zabývat členové rady města

Poslední změna: 15.1.2014 10:09:14 Havlík Jan Ing. MPA