Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 19. 11. 2012

Věc: Informace týkající se památkových zón

Žádost: Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působnosti Vašeho správního orgánu? Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení osazení plastových oken? Pokud ano, v kolika případech a v jakých letech?

Odpověď: Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností - města Žďáru nad Sázavou se nenachází památkové zóny prohlášené Ministerstvem kultury dle ustanovení § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace: Zuzana Vostrejšová

Poslední změna: 28.11.2012 12:38:12 Vostrejšová Zuzana Mgr.