Příloha č. 2 k Pravidlům pro zajištění přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů

- vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

a) materiálové   náklady na pořízení kopií:       1,50 Kč  za každou stranu pořizované černobílé fotokopie formátu A4,
    3,- Kč  za každou stranu pořizované černobílé fotokopie formátu A3,
    2,- Kč  za každou stranu formátu A4 vytištěnou černobíle na tiskárně PC.
b) náklady na opatření technických nosičů dat:    ve výši pořizovacích cen požadovaného nosiče (diskety, CD, DVD atd.).
c) doručovací náklady:    hodnota poštovného dle platného ceníku.
d) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:   180,- Kč  za každou celou hodinu práce zaměstnance.