Hlášení městského rozhlasu ze dne 03.11. 2023

zveřejněno: 3. 11. 2023

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

Z ÚŘADU:

Městský úřad, informační kancelář, vydává tašky na tříděný odpad. Jsou k dispozici občanům s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou. Pořídili jsme 500 ks větších a 500 ks menších sad.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že na základě relevantní připomínky občanů dochází od 1. listopadu 2023rozšíření spoje MHD č. 9 linky č. 7, který bude nově obsluhovat zastávky Vnitřní a Květná pro včasnou docházku žáků do školy v Zámku. Odjezd spoje z autobusového nádraží zůstává v 07:10 hod., na Vysočanech bude v 07:17, resp. 07:18 hod.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že se do 24. listopadu 2023 prodlužuje úplná uzavírka části ulice Strojírenská a v souvislosti s ní je do stejného data zrušena pro všechny dotčené linky zastávka MHD Strojírenská u mostu, náhradní zastávka je zastávka Dagmarky.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány: dámská čepice pletená, peněženka bez dokladů a hotovosti, svazek klíčů,  peněženka + hotovost + kartičky, písemnosti na občana Ukrajiny, finanční hotovost, svazek klíčů. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY:

-

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na přednášku polského historika Ryszarda Gładkiewicze na téma Polsko a Česko – dějiny sousedství. Poznejte vztahy mezi Čechy a Poláky od staletí po současnost. Beseda se uskuteční 7. listopadu v 17. 30 hod. v přednáškovém sálu knihovny.

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá pro všechny své příznivce 10. listopadu od 14 h Sychravo s podtitulem Pojďte se rozloučit se starou knihovnou. Čeká vás:
Scénické čtení, workshop pro rodiče Jak číst dětem?, Dřevěné divadlo Honzy Hrubce, tipy na knížky pro Ježíšky, komentované prohlídky Od sklepa po půdu ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem ZUŠ F. Drdly, přednáška Stanislava Mikule Žďár záhadný, výroba podzimní aranže a záložek, fotokoutek, opékání špekáčků a k tomu bude hrát žďárská skupina Svist smyčce. Podrobný program naleznete na www.knihzdar.cz . Všichni jste srdečně zváni.

Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 19. listopadu 2023 výstava Černí rytíři našich lesů. Výstava zavede návštěvníky do lesů, luk a polí, kde se mohou setkat s rytířskou černou zvěří neboli divokými prasaty. Nechybí ani trofeje, historické zbraně a představeni budou i nejvýznamnější predátoři této zvěře. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz  nebo na Facebooku.

 

VÝLUKY:

EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to dnes 3 listopadu 2023 v oblasti ul. Okružní (horní) č.o. 2 a 4, ul. Revoluční č.o. 29, 37-47 lichá, č.o. 48, 50, 52, 60-62. Přerušení bude probíhat od 7:30 do 11:30 hodin.

Dále EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to dnes 3 listopadu 2023 v oblasti ul. U Táferny (mimo RD č. 91, 92, 440), část ul. Purkyňova od ul. U Táferny po d.č. 452/3 a 450/16 včetně, ul. Santiniho č. 38/4 (Restaurace Táferna), č. 183/2. Přerušení bude probíhat od 7:30 do 12.30 hodin.

Dále EG.D., a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to dne 7. listopadu 2023 v oblasti ul. Brodská č. o. 23 až 43 lichá, ul. Okružní č. o. 6 až 14 sudá, č. o. 22, 24, 26, 40 a 42, ul. Revoluční č. o. 32 až 46 sudá, č. o. 54, 56 a 58. Přerušení bude probíhat od 7:30 do 12:30 hodin.

 

KONEC HLÁŠENÍ