Hlášení městského rozhlasu ze dne 08.11.2023

zveřejněno: 8. 11. 2023

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

Z ÚŘADU:

Městský úřad, informační kancelář, vydává tašky na tříděný odpad. Jsou k dispozici občanům s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou. Pořídili jsme 500 ks větších a 500 ks menších sad.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že na základě relevantní připomínky občanů dochází od 1. listopadu 2023 k rozšíření spoje MHD č. 9 linky č. 7, který bude nově obsluhovat zastávky Vnitřní a Květná pro včasnou docházku žáků do školy v Zámku. Odjezd spoje z autobusového nádraží zůstává v 07:10 hod., na Vysočanech bude v 07:17, resp. 07:18 hod.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že se do 24. listopadu 2023 prodlužuje úplná uzavírka části ulice Strojírenská a v souvislosti s ní je do stejného data zrušena pro všechny dotčené linky zastávka MHD Strojírenská u mostu, náhradní zastávka je zastávka Dagmarky.

Dne 1.11.2023 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar, Salvátorka. Studánky U Křiváku jsou nevyhovující. Salvátorka, Klafar je vyhovující, v pořádku. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány: jízdní kolo, řetízek + přívěšek. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY:

-

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá pro všechny své příznivce 10. listopadu od 14 h Sychravo s podtitulem Pojďte se rozloučit se starou knihovnou. Čeká vás: Scénické čtení, workshop pro rodiče Jak číst dětem?, Dřevěné divadlo Honzy Hrubce, tipy na knížky pro Ježíšky, komentované prohlídky Od sklepa po půdu ve spolupráci s literárně-dramatickým oborem ZUŠ F. Drdly, přednáška Stanislava Mikule Žďár záhadný, výroba podzimní aranže a záložek, fotokoutek, opékání špekáčků a k tomu bude hrát žďárská skupina Svist smyčce. Podrobný program naleznete na www.knihzdar.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 19. listopadu 2023 výstava Černí rytíři našich lesů. Výstava zavede návštěvníky do lesů, luk a polí, kde se mohou setkat s rytířskou černou zvěří neboli divokými prasaty. Nechybí ani trofeje, historické zbraně a představeni budou i nejvýznamnější predátoři této zvěře. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Město Žďár nad Sázavou zve na přednášku o správném třídění odpadů. O záludnostech třídění promluví Iva Zeroníková z AVE. Přednáška se uskuteční v úterý 14. listopadu od 17 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry.

Regionální muzeum zve na putovní výstavu od Inspirace Zlín s názvem Festival IQ Play. K vidění i vyzkoušení budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky nebo stavebnice a zvětšeniny her. Výstava se uskuteční na Staré radnici od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu. Více informací naleznete na webu města, Regionálního muzea www.muzeumzdar.cz.

 

VÝLUKY:

EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie, a to dne 13. listopadu 2023 v oblasti Odběratelská trafostanice T85 Žďár Aquasys č. 701745 (areál v průmyslové zóně Jamská). Přerušení bude probíhat od 7:30 do 11.00 hodin.

 

KONEC HLÁŠENÍ