Hlášení městského rozhlasu ze dne 1. 8. 2018

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Vyzýváme občany, aby do pátku 3. srpna 2018 nevstupovali na cestu vedoucí po hrázi Kamenného rybníka na ul. Jihlavská. V její těsné blízkosti probíhá aktuálně harvestorová těžba kůrovcového dříví. Hrozí vážná újma na zdraví a majetku v důsledku pádu stromu či jeho části.

Upozorňujeme držitele psů, že splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2018 je 31. srpna 2018. Poplatek můžete uhradit hotově či platební kartou na pokladně městského úřadu nebo bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem. Bližší informace Vám poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

E.ON Distribuce oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 6. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Brodská č. o. 16 – 46 sudá, ul. Revoluční č. o. 2 – 28 sudá, ul. Okružní dolní od č. o. 79 (potraviny) po č. o. 69 včetně, ul. Okružní dolní č. o. 92 – 120 sudá, ul. V Zahrádkách celá včetně odběru VAS u řeky – dešťová zdrž. 

Dále bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 7. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Brodská č. o. 12 (pošta) – č. o. 36 sudá, ul. Revoluční č. o. 11 – 25 lichá.

Dále ve středu 8. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Revoluční č. o. 1 – 9 lichá, ul. Brodská č. o. 2 (kino), Brodská č. o. 8 a 10, celá ul. Kopečná, celá ul. U Jezu, Malá a 1. Máje, ul. Strojírenská č. o. 15, ul. Žižkova od č. o. 3 směr kino (mimo č. o. 12).

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na webových stránkách společnosti E.ON Distribuce.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu minulého a tohoto týdne předány následující nálezy: 2x svazek klíčů a 1 klíč se štítkem s popisem. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři č. 35, 1. patro.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na putovní výstavu k 100. výročí české státnosti „Můj Žďár…“, která je umístěna na oddělení pro dospělé čtenáře.

Regionální muzeum Vás zve na výstavu „Žďár na sklonku monarchie“.

 

KONEC HLÁŠENÍ