Hlášení městského rozhlasu ze dne 10. 6. 2022

zveřejněno: 10. 6. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu


Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou a Oblastní charita Žďár organizují mimořádnou materiální sbírku pro ukrajinský Chust, který se stará o dvacet tisíc válečných uprchlíků. Věci je možné odevzdávat v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin v garážích městského úřadu. Potřebné jsou pleny a výživa pro kojence a batolata. Aktuální seznam konkrétních věcí najdete na webu města. Sbírka potrvá do 15. června.

Dále Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu a sbírku školních potřeb pro děti. Věci je možné odevzdat každé pondělí, v době od 15:00 do 17:00 hodin v garážích ve dvoře za budovou Městského úřadu Žďár nad Sázavou.  Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.

Dne 1. června 2022 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar a Salvátorka. Měřením bylo zjištěno, že všechny studánky jsou vyhovující. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazky klíčů, dva klíče, přenosná karta ZDAR a zadní stěrač. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. Patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Město Žďár nad Sázavou zve všechny Žďáráky na Den Žďáru 2022, který proběhne v sobotu 11. června 2022. Program bude nově na Farských humnech, kde budou probíhat koncerty, taneční, folklorní i divadelní vystoupení a vystoupí i společnost Flamberg. Hlavní hvězdou bude Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Doprovodné programy proběhnou v knihovně, v muzeu na tvrzi, v Active, středisku volného času na ulici Dolní a v Modelovém království. Podrobný program najdete na Facebooku a webu města.

Regionální muzeum Žďár zve všechny na Muzejní noc, která se uskuteční dnes 10. června 2022 od 19:00 hodin do půlnoci. Muzejní noc na téma Radosti a strasti barokního života začne v 19:00 hodin před tvrzí a zahrnuje procházky centrem města, loutkové divadlo, barokní hudbu i řemeslný jarmark. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz.

Cyklus přednášek profesora Čechury nazvaný Baroko všedního dne pokračuje ve středu 15. června v 17:00 hodin. Další téma je nazvané Mýtus čarodějnických procesů. Přednáška proběhne v netradičním prostředí Sklepení pod Špýcharem v Zámku Žďár. Více informací o celém programu oslav Santini 300 najdete na webu www.santini300.cz.

Senior Point knihovna pořádá 14. června od 9:00 hodin koordinační cvičení pro seniory s lektorkou Romanou Sochovou.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fotografií Aleny Češkové „SOULad“, která je umístěna v Čechově domě do konce června 2022.

Dále Vás Knihovna Matěje Josefa Sychry srdečně zve na výstavu fotografií „Santini hledáčkem fotoaparátů“ členů Fotoklubu Vysočina, která je umístěna po celý červen v Galerii u Sychry.  Výstava je realizována za podpory Města Žďár nad Sázavou.

Až do konce června je v Knihovně Matěje Josefa Sychry v dospělém oddělení umístěna výstava The Tap Tap načerno.

 

VÝLUKY:

VAS, a. s. oznamuje, že do 17. června 2022 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáře nad Sázavou, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

VAS, a. s. dále oznamuje, že z důvodu nutných údržbářských prací na vodovodních řadech přistupuje k zastavení dodávky vody na ulici Blažíčkova a to dne 14. června v době od 7:30 do 14:30 hodin.

 

KONEC HLÁŠENÍ

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.