Hlášení městského rozhlasu ze dne 10.05. 2024

zveřejněno: 10. 5. 2024

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pořádáním tradiční Žďárské pouti dochází k následujícím změnám ve vedení MHD: v době od pondělí 13. 5. 2024 do pondělí 20. 5. 2024 včetně budou zrušeny zastávky MHD: Libušínská – místo zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky: 
- linka č. 1 - nejbližší zastávka Studentská
- linka č. 4 - nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova
- linka č. 5 - nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.
- linka č. 8 - nejbližší zastávka Wonkova Libická (na ul. Revoluční)
- linka č. 1 - pro spoj č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, pro spoj č. 2 je náhradní zastávkou Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)
- linka č. 3 - náhradní zastávka Brodská, obch.  domy (na straně u obchodních domů)       
- linka č. 8 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů) Libická (u Orlovny) - náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodu Qanto) Sázavská - je zrušena bez náhrady.
Dále od pondělí 20. 5. 2024 do neděle 2. 6. 2024 z důvodu uzavírky části ulice Libušínská        a Kovářova nebude obsluhována zastávka MHD Libušínská. Vedení dotčených linek bude stejné jako u pouti.
Děkujeme za pochopení

 

Od dubna 2024 zavádíme zkušební svoz bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů. Ve městě je umístěno 5 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou v týdenním režimu přesouvány mezi dvěma stanovišti – přesun každé pondělí. Seznam stanovišť a více informací na webových stránkách nebo v letáku, který byl přílohou dubnového zpravodaje. V případě osvědčení se jejich počet může navýšit. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů ukládali pouze bioodpad.

 

Odbor komunálních služeb oznamuje, že poplatek za komunální odpad je již po splatnosti. Poplatek neodkladně uhraďte bezhotovostně na účet nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

 

Upozorňujeme občany města, že je po splatnosti poplatek za pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pod řadovými PREFA garážemi a za zahrádky u bytových domů. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kartou. Bližší informace poskytne Jana Sadílková na tel. čísle 566 688 171. Děkujeme za úhradu poplatku.

 

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice:

Referent/ka odboru dopravy – silniční a městská doprava, technik registru silničních vozidel

Referent/ka odboru dopravy – silniční a městská doprava

Referent/ka sociálního odboru, výkon veřejného opatrovnictví

Bližší informace k vyhlášeným výběrovým řízením naleznete na webu města www.zdarns.cz.

 

Přijďte si zapiknikovat a podpořit tak pěstitele v Asii, Africe a Latinské Americe. Celorepubliková akce s názvem Férová snídaně se koná 11. května od 10 hodin v parku Farská humna. Stačí si vzít deku, do košíku přidat fairtradové a lokální dobroty, přizvat známé a připojit se k nám.

Základní umělecká škola Františka Drdly zve všechny zájemce o vzdělávání na škole v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém na talentové průzkumy, které se budou konat v úterý 14. května a v pondělí 3. června 2024 vždy od 16.00 - 17.30 v budově ZUŠ. Více informací o talentových průzkumech ZUŠ naleznou všichni zájemci na www.zuszdar.cz.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl předán: mobilní telefon. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY:

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry informuje návštěvníky o změně půjčovní doby během rekonstrukce. Otevřeno je v pondělí od 13 do 18 a ve středu a v pátek od 9 do 18 h.

Regionální muzeum na Tvrzi zve na výstavu s názvem Tvrz vypráví věnovanou 90. výročí založení muzea. Výstava potrvá  do 25. 8. a seznámí návštěvníky s historií žďárské tvrze i s pojmem tvrz obecně. Muzeum je otevřené denně mimo pondělí, včetně státních svátků. Více informací najdete na webových stránkách muzea www.muzeumzdar.cz.

 

VÝLUKY:

EG.D, a. s. upozorňuje občany, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dnes 10.5.2024 od 7:30 do 14:30 hod. v ul. Dvořákova č. o. 14., v ul. Smíchov č. 2280/1, ul. Smíchov řadové garáže Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

EG.D, a. s. upozorňuje občany, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 15.5.2024 od 7:30 do 14:30 hod. v ul. Štursova č. o. 1,3,7 a 9, garáž na parc. č. 4647. Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

EG.D, a. s. upozorňuje občany, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 17.5.2024 od 7:30 do 14:30 hod. v ul. Jamská  - řada rodinných domů od č. o. 13 až 43 včetně, hřbitov Jamská. Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

KONEC HLÁŠENÍ