Hlášení městského rozhlasu ze dne 11. 1. 2023

zveřejněno: 11. 1. 2023

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

 

Město Žďár nad Sázavou zve občany na setkání k tématice jednosměrných ulic a zón s povolenou rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Půjde o diskuzi nad opatřeními, která mají pomoci zklidnit dopravu ve městě, pomoci s parkováním a udělat město bezpečnější. Setkání se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti ve 4. patře městského úřadu. O zjednosměrnění se uvažuje v ulicích Haškova, Chelčického, Veselská a v části ulic Okružní a Libušínská. O omezení rychlosti na 30 se uvažuje například na Klafaru, v okolí centra města, na Stalingradě nebo na Vysočanech. Podrobné informace najdete na webu města v Aktualitách nebo v lednovém Žďárském zpravodaji.

 

Z ÚŘADU:             

Odbor komunálních služeb oznamuje, že byly schváleny jízdní řády MHD pro rok 2023.
Rozsah zůstává téměř shodný s rokem 2022, úpravy se provedly na základě relevantních připomínek občanů po předchozím projednání a schválení. Nové jízdní řády jsou dostupné na webech města a dopravce a v celostátním informačním systému. Změny v MHD od 1. 1. 2023:

  • Linka č. 5 – je přidán spoj v pracovní dny s odjezdem v 17.15 hod. z autobusového nádraží
  • Linka č. 6 – je přidán pár spojů pro zlepšení spojení ZR 3 – náměstí – Vodojem s odjezdem z autobusového nádraží v 11.10 hod., zpět bude spoj vyjíždět z Vodojemu v 11.30hod.
  • Linka č. 7 – spoj č. 8 je uspíšen o 5 minut (odjezd ze zastávky Tokoz v 7.25), důvodem je zlepšení docházky do škol ve ZR 3

Městský úřad, odbor komunálních služeb oznamuje, že do 31. března 2023 dochází ke změně provozní doby sběrného dvora na Jihlavské ulici. Více informací naleznete na webu města.

Odbor komunálních služeb upozorňuje občany, že svoz vánočních stromků odložených u kontejnerů na separovaný odpad bude probíhat dle následujícího rozpisu:

  • 12-13.1 ZR 1
  • 16-17.1 ZR 4
  • 18-19.1 ZR 6
  • 20-23.1 ZR 5
  • 24-25.1 ZR 7
  • 26-27.1 ZR 2 a ZR 8
  • 30-31.1 místní části (Stržanov, Veselíčko, Radonín, Mělkovice)

V jiných termínech je nutné, aby si občané likvidaci a odvoz stromků např. na sběrný dvůr na Jihlavské ulici zajistili sami na své náklady. Děkujeme Vám všem za spolupráci při snaze udržet naše město čisté.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy: svazek klíčů, kartička zdravotního pojištění, sluchátka, dámská náušnice, mobilní telefon + svazek klíčů, jízdní kolo, svazek klíčů + prstýnek. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

Vyhlášené záměry města:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Brodská, č. o. 27, č. p. 1876. Jedná se o byt č. 2. Základní měsíční nájemné činí 1 755,- Kč. Byt bude k dispozici od 1. května 2023. Uzávěrka záměru je 19. ledna 2023 ve 12:00 hodin. 

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Revoluční, č. o. 27, č. p. 1829. Jedná se o byt č. 29. Základní měsíční nájemné činí 1 755,- Kč. Byt bude k dispozici od 1. května 2023. Uzávěrka záměru je 26. ledna 2023 ve 12:00 hodin. 

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fotografií „10 let Fotoklubu Freeland“, která je umístěna v Galerii u Sychry a v Čechově domě do konce února 2023.

Senior point knihovna pořádá každé úterý od 9:00 hodin koordinační cvičení pro seniory s lektorkou Romanou Sochovou. Cvičení probíhá v přednáškovém sále knihovny.

Regionálním muzeum na tvrzi Vás zve na výstavu Vánoce v devadesátkách s podtitulem Ježíšku, Santa přichází. Výstavu můžete navštívit do 15. ledna 2023 každý den mimo pondělí. Výstava je věnovaná vánočním dárkům, mezi kterými nebudou chybět třeba elasťáky, videokazety nebo walkmany.

V Knihovně Matěje Josefa Sychry probíhá do konce ledna 2023 akce s názvem „Odlož mobil v knihovně“. Máte nefunkční mobil? Zapojte se do soutěže. Stačí vyplnit formulář, připevnit ho na vyřazený mobil a vhodit v oddělení pro dospělé čtenáře do označeného sběrného boxu. Telefony budou odborně rozebrány a recyklovány. Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení! Tento projekt vznikl ve spolupráci neziskové organizace ASEKOL a Kraje Vysočina.

 

KONEC HLÁŠENÍ