Hlášení městského rozhlasu ze dne 11. 5. 2022

zveřejněno: 11. 5. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s akutní opravou komunikace na ulici Neumannova je  zrušena zastávka MHD Neumannova pro oba směry a zastávka Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

 • nejbližší zastávka Studentská
 • náhradní zastávka pro linky č. 4, 6 a 8 Novoměstská
 • náhradní zastávka pro linku 3 je pro oba směry zastávka linkové dopravy Convent

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pořádáním tradiční Žďárské pouti dojde v době od pondělí 9. května 2022 do pondělí 16. května 2022 včetně ke zrušení zastávek MHD:

Libušínská – místo zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky:

 • linka č. 1 - nejbližší zastávka Studentská
 • linka č. 4 - nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova
 • linka č. 5 - nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.
 • linka č. 8 - nejbližší zastávka Wonkova

Libická (na ul. Revoluční) - linka č. 1 - pro spoj č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, pro spoj

 • linka č. 2 - je náhradní zastávkou Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)
 • linka č. 3 - náhradní zastávka Brodská, obch.  domy (na straně u obchodních domů)   
 • linka č. 8 - náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)

Libická (u Orlovny) - náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodu Qanto)

Sázavská - je zrušena bez náhrady.

 

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že od pondělí 9. května 2022 začnou dopravní omezení na ulici Jihlavská. V souvislosti s nimi dojde ke změnám ve vedení MHD. Zastávka Strojírenská ŽĎAS bude pro linku č. 1 přemístěna na příjezd k hlavní bráně Žďasu. Zastávka Jihlavská HETTICH bude pro MHD přemístěna do prostoru dolní brány firmy Hettich, pro linkové spoje bude přemístěna o cca 300m směrem k Novému Veselí.

Vedení MHD:

Linka MHD č. 1:

 • spoj č. 2 – od přemístěné zastávky Strojírenská ŽĎAS bude veden areálem firmy a končí na přemístěné zastávce Jihlavská HETTICH, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 3 – výchozí zastávka je Jihlavská HETTICH, spoj je veden areálem Žďasu, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 4 - zrušen

Linka MHD č. 3:

 • spoje č. 1, 3, 9, 4, 6, 8, 10 – zrušena zastávka Jihlavská HETTICH
 • spoje č. 5, 7 – končí na zastávce Jihlavská HETTICH (pro tyto spoje je zrušena konečná zastávka autobusové nádraží)
 • spoj č. 12 – výchozí zastávka Jihlavská HETTICH (pro tento spoj je zrušena výchozí zastávka autobusové nádraží)

Linka MHD č. 9  - zrušena obsluha zastávky Jihlavská HETTICH

Bližší informace a aktuální změny v MHD naleznete na stránkách města. Děkujeme za pochopení

 

Městský úřad, odbor majetkoprávní oznamuje, že na Zelené hoře od 2. května 2022 opět fungují pohřební služby.

Město zve občany na společnou snídani v sobotu 14. Května. 2022 na Farská humna od 9:00 hodin, srdečně zveme.

Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu a sbírku školních potřeb pro děti. Věci je možné odevzdat každé pondělí, v době od 15:00 do 17:00 hodin v garážích ve dvoře za budovou Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.

Dne 3. 5. 2022 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar, Salvátorka, všechny studánky jsou vyhovující.
Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány dámské hodinky, náušnice. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Senior Point knihovna zve zájemce na seminář Základy první pomoci pro pečující z cyklu přednášek pro neformální pečující v Kraji Vysočina.
Akce se uskuteční ve středu 18. 5. 2022 v 15:00 v dospělém oddělení.
Přihlášky předem v knihovně.

Po celý květen je v dospělém oddělení knihovny umístěna výstava The Tap Tap načerno. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fotografií Aleny Češkové „Soulad“, která je umístěna v Čechově domě do konce června 2022.

Dále Vás Knihovna Matěje Josefa Sychry srdečně zve na výstavu fotografií „Santini hledáčkem fotoaparátů“ členů Fotoklubu Vysočina, která je umístěna po celý květen a červen v Galerii u Sychry.  Výstava je realizována za podpory Města Žďár nad Sázavou.

 

Výluky:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.