Hlášení městského rozhlasu ze dne 11. 9. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pracemi v prostoru křižovatky ulic Neumannova a Studentská bude zrušena zastávka MHD Neumannova v době od úterý 15. září  do 18. září 2020 a pro linku č. 3 i zastávka Novoměstská. Namísto zastávky MHD Neumannova je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky, nejbližší zastávka Studentská. Náhradní zastávka pro linky 4, 6, a 8 Novoměstská, náhradní zastávka pro linku 3 za obě zrušené zastávky je pro oba směry zastávka linkové dopravy Convent.

Upozornění pro svoz odpadu – po zavedení zkušebního 14 denního svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice) ve vytipovaných lokalitách je v terénu vysledováno, že kontejnery na papír se plní rychleji než doposud. Proto dojde k navýšení počtu svozů modrých kontejnerů, a to z týdenní frekvence na 2 x týdně – vždy pondělí a čtvrtek. Nadále se bude i přímo v terénu sledovat zaplněnost nádob a další podmínky svozu se budou regulovat dle potřeby. Děkujeme všem, kteří se podílejí na předcházení vzniku odpadů i na odpovědném třídění separovaných složek.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

E. ON Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 14. září 2020 od 7:30 do 11:30 hodin pro část ul. Jihlavská – od mostu přes dráhu ČD směr Radonín (areál ZZN č. 1148, Troma Mach č. 2245, areál uhelných skladů č. 1483 a č. 2208, odběr GasNet s.r.o. -plyn. Regulační stanice, autobazar a řadové garáže u ČD), mimo areálu Odas napojeného z odběratelské trafostanice Odas, mimo fy Hettich. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou odbor finanční oznamuje, že byly na ztráty a nálezy předány následující nálezy-dioptrické brýle s obalem. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Do neděle 20. září 2020 probíhá Kulturní festival Slavnosti jeřabin. Je spojen se sochařským sympoziem nazvaným Průhledy a jednotící téma je sklářství.  Slavnostní odhalení soch proběhne v neděli 13. září 2020 během celodenní akce Futrování na Farských.  Podrobné informace o všech akcích najdete na facebooku a webových stránkách města. 

 

KONEC HLÁŠENÍ