Hlášení městského rozhlasu ze dne 12. 2. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

Upozorňujeme občany, že v prostoru v okolí Tvrze probíhá kácení vybraných stromů a keřů. Prosíme o zvýšenou opatrnost v těchto místech. Práce by měly probíhat nejpozději do poloviny února.

Město Žďár nad Sázavou, v rámci akce Aktivně pro Žďár, Vás zve 13. února 2020 od 17:00 hodin do Café u tety Hany na promítání fotografií a diskuzi na téma Fairtrade naživo.

Město Žďár nad Sázavou, v rámci projektu Aktivně pro Žďár, Vás zve dnes od 17:00 hodin do knihovny MJS Žďár nad Sázavou na setkání na téma Pěší zóna v novém – renovace pěší tepny města. Více informací naleznete na webu města www.projekty-zdarns.cz

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 14, v budově č. p. 1876, č. or. 27 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 651,- Kč/měsíc. Přihlášku můžete odevzdat nejpozději do 13. února 2020 do 12:00 hodin.
Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby.

Do výběrového řízení na tento byt se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeni. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 v budově č. p. 1932, č. or. 43, bytu č. 6 v budově č. p. 1932, č. or. 43, bytu č. 16 v budově č. p. 1876, č. or. 27, bytu č. 17 v budově č. p. 1905, č. or. 33, tyto byty jsou na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou 3, na těchto bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Dále pak byt č. 18 v budově č. p. 1829, č. or. 27 na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou 3, na tomto bytě jev době vyhlášení záměru přihlášeno k trvalému pobytu šest osob. Přihlášky na všechny tyto byty můžete odevzdat nejpozději do 27. února 2020 do 12:00 hodin.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit žadatelé o byt jak nebydlící, tak zároveň i nájemci bytů bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt, mají zájem o získání rekonstruovaného bytu a zároveň splňující podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 19. února 2020 od 7:30 do 15:00 hodin, ulice Lesní č. o. 2-22 sudá, Žďár nad Sázavou 2.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: prstýnek, náušnice, karta do vozidla, svazek klíčů . Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve v pátek 14. února 2020 v 17:00 hodin na film „Chlap na střídačku“

 

KONEC HLÁŠENÍ