Hlášení městského rozhlasu ze dne 13. 1. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. 

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že dne 5. ledna 2021 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Salvátorka a Klafar. Vzorky jsou nevyhovující u všech studánek. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie na ul. Vysocká: odběry u rybníka Velké Hrázky (odběr VAS, a.s., rybáři), odběratelská trafostanice Žďár čerpací stanice č. 201300 (benzínová čerpací stanice ul. Novoměstská č. 2217/13), dne 29. ledna 2021 od 8:00 do 15:00 hod.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy a to svazek klíčů a dioptrické brýle. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry nabízí pro čtenáře bezkontaktní výdej knih. Knihy je nutné si předem objednat telefonicky nebo emailem a vyzvednout v dohodnutý čas. Detailní informace o bezkontaktním výdeji knih lze najít na webových stránkách knihovny.

 

KONEC HLÁŠENÍ