Hlášení městského rozhlasu ze dne 14. 2. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

Město Žďár nad Sázavou odbor komunálních služeb oznamuje, že vývoz biopopelnic v měsíci únoru proběhne v období od 18. 2. do 19. 2. 2020.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 v budově č. p. 1932, č. or. 43, bytu č. 6 v budově č. p. 1932, č. or. 43, bytu č. 16 v budově č. p. 1876, č. or. 27, bytu č. 17 v budově č. p. 1905, č. or. 33, tyto byty jsou na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou 3, na těchto bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Dále pak byt č. 18 v budově č. p. 1829, č. or. 27 na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou 3, na tomto bytě jev době vyhlášení záměru přihlášeno k trvalému pobytu šest osob. Přihlášky na všechny tyto byty můžete odevzdat nejpozději do 27. února 2020 do 12:00 hodin.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit žadatelé o byt jak nebydlící, tak zároveň i nájemci bytů bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt, mají zájem o získání rekonstruovaného bytu a zároveň splňující podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 19. února 2020 od 7:30 do 15:00 hodin, ulice Lesní č. o. 2-22 sudá, Žďár nad Sázavou 2.

Dále pak výluky dodávky elektrické energie budou dne 21.2.2020 od 7:00 do 14:30 na ulici Štursova č. o. 2 – 16 sudá, dále č.o. 1 – 7 lichá. 

Dále dne 19.2.2020 od 7:00 do 14:30 ul. Bezručova č. o. 15 až 49 lichá, ul. Bezručova č. o. 2, č.o. 36 až 56 sudá + č.o. 4(od tenisových kurtů č. o. 56 až Obchodní dům Kinský č. o. 4 včetně).

Dále dne 21.2.2020 od 7:30 do 15:00, ul. Kavánova č. o. 5 – 15 lichá.

Dále dne 19.2.2020 od 8:00 do 15:30, ul. Polní č.o. 37 – 47 lichá.

Dále dne 21.2.2020 od 8:00 do 15:30 na ul. Luční č. o. 8 – 50 sudá, ul. Luční č.o. 21 a 23, ul. Květná č.o. 1,2,3 a 4, ul. Na Prutech č. o. 2, 4 a 6.

Dále dne 21.2.2020 od 7:30 do 14:30 ulice Žitná č.o. 1 a 3,5 až 17 lichá(od křižovatky s ul. Luční po křižovatku s ul. Vnitřní).

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: prstýnek, náušnice, karta do vozidla, sportovní rukavice . Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve v neděli 16. února 2020 v 17:00 hodin na film „JUDY“.

 

KONEC HLÁŠENÍ