Hlášení městského rozhlasu ze dne 14. 7. 2021

zveřejněno: 14. 7. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Rada města informuje, že byla schválena Pravidla pro participativní rozpočet. Občané města Žďár nad Sázavou tak mohou průběžně do 30. září 2021 podávat své náměty a podněty. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že 2. července byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Salvátorka a Klafar. Vzorky jsou nevyhovující u Studánek Klafar a U Křiváku, studánka Salvátorka vyhovuje. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

Společnost EG. D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Dvorská od obloukového mostu přes řeku směr Starý Dvůr a směr rybářství (mimo části areálu rybářství napojeného od Talského mlýna) dne 16. července 2021 od 11:30 do 14:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl předány následující nálezy – 2 svazky klíčů, klíč od vozu, platební karta, mobilní telefon. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry upozorňuje na změnu půjčovní doby v době prázdnin do 31. srpna. Knihovna je pro veřejnost otevřena v pondělí a středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.knihzdar.cz a facebooku knihovny.

Senior Point knihovna pořádá 3. srpna 2021 od 8:30 hodin koordinační cvičení pro seniory s Romanou Sochovou. Cvičení bude probíhat v atriu knihovny.

 

KONEC HLÁŠENÍ