Hlášení městského rozhlasu ze dne 15. 1. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje, že došlo ke změně provozní doby Městského úřadu, kdy je úřad pro veřejnost otevřen denně od 7:30 hodin.

Dne 6. ledna 2020 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Salvátorka a Klafar. Vzorky jsou nevyhovující u všech studánek. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

Město Žďár nad Sázavou vás zve na kurz první pomoci pro každého - Záchrana života není věda, který se bude konat 21. ledna 2020 od 16:00 do 19:00 hodin v knihovně MJS Žďár nad Sázavou.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 18, v budově č. p. 1829 č. or. 27 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1651,- Kč/měsíc.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 4, v budově č. p. 1932 č. or. 43 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1620,- Kč/měsíc.

Na těchto bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Do výběrového řízení na tyto byty se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeni.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: mobilní telefon a čip. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 16. ledna 2020 v 17:00 hodin na film „Karel Svoboda: Šťastná léta “

 

KONEC HLÁŠENÍ