Hlášení městského rozhlasu ze dne 15. 3. 2019

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou Vás zve na přednášku o domácím kompostování, která se uskuteční ve středu 20. března 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Palachova. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2019. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kartou. Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Upozorňujeme na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Vyzýváme vlastníky lesů k neprodlenému prověření stavu jejich lesů. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na byt č. 31 na ulici Brodské č. o. 43 ve Žďáře nad Sázavou 3. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Uzávěrka pro podání přihlášek je ve čtvrtek 28. března 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: zdravotní dokumentace a sluchátka. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísla 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na 10. ročník akce „Josefská noc“, která se uskuteční 22. března 2019 od 17:00 hodin.

Kino Vysočina Vás zve dnes 15. března 2019 od 17:00 hodin na česko-slovenský film „Skleněný pokoj“.

 

KONEC HLÁŠENÍ