Hlášení městského rozhlasu ze dne 15. 9. 2021

zveřejněno: 15. 9. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že  do 3. října 2021 platí v souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 tato opatření v MHD.

  • zrušeny jsou zastávky MHD Bezručova, stadion; Nová, Vejmluvova
  • nebudou obsluhovány zastávky MHD Sychrova a Bezručova, u pily linkami č. 3 a 5
  • nejbližší zastávka pro dotčené linky 3 a 5 je zastávka Květná
  • pro linky 3 a 5 jsou vydány výlukové jízdní řády

Dále oznamujeme, že vzhledem k budování nového horkovodu a s tím související uzavírkou ulice Libušínská dochází od čtvrtka 16. 9. 2021 do neděle 19. 9. 2021 včetně ke zrušení zastávky MHD Libušínská.

Nejbližší zastávky MHD:
pro linku č. 1 – zastávka Studentská
pro linku č. 4 – zastávky Wonkova a Žižkova
pro linku č. 5 – zastávka Havlíčkovo nám.
pro linku č. 8 – zastávka Wonkova

Děkujeme za pochopení

 

Vážení občané, v pátek 17. září 2021 proběhne před poliklinikou informační akce o dotacích na snižování výdajů za energie. Na dotazy budou odpovídat pracovníci z programu Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Akce je otevřena pro nejširší veřejnost, zejména pro majitele rodinných a bytových domů. Své služby nabídnou i místní firmy nabízející fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla i dotační poradenství.
Navíc studenti i učitelé Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou budou předvádět možnosti využití sluneční energie, technické zajímavosti, sestavený kabriolet Kaipan i motocykl typu chopper.
Všichni jste srdečně zváni do prostoru před poliklinikou, při nepříznivém počasí do budovy školy.

Zveme Vás nasetkání s občany na téma Turistické zázemí na Zelené hoře, které proběhne dnes, 15. září 2021 v křížové chodbě baziliky v Zámku Žďár od 17 hodin. Přijďte si poslechnout, jaké jsou plány a zeptat se na to, co vás k tématu zajímá.                                        

Dále Vás Město Žďár nad Sázavou zve na setkání s občany na téma Generel dopravy, který proběhne ve čtvrtek 23. září 2021Retrotančírně Krystal v Domě kultury a to v době od 17 hodin. Představen bude generel dopravy a bude zde i prostor pro diskuzi.

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje občanům, že si mohou v informační kanceláři zdarma vyzvednout sadu tašek na tříděný odpad. Podmínkou pro vydání jedné sady na domácnost je předložení občanského průkazu s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech.

Rada města informuje, že byla schválena Pravidla pro participativní rozpočet. Občané města Žďár nad Sázavou tak mohou průběžně do 30. září 2021 podávat své náměty a podněty. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1932, č. o. 43, byt č. 6 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 659,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeni k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 16. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Horní, č. p. 1679, č. o. 22, byt č. 1 ve Žďáře nad Sázavou. Základní nájemné činí 5 951,- Kč/měsíc. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1936, č. o. 35, byt č. 13 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 690,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1825, č. o. 11, byt č. 6 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 690,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeni k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VÝLUKY:

VAS, a. s. oznamuje, že z důvodů nutných údržbářských prací na vodovodních řadech dojde k přerušení dodávky vody a to dne 20. září 2021 v době od 7:00 do 13:00 hodin a to pro ulici Špálova, č. o. 1 – 14 a dále č. o. 16 – 22, pouze čísla sudá.

Dále VAS, a. s. oznamuje, že dojde k přerušení dodávky vody 20. září 2021 v době od 7:00 do 13:00 hodin na ulici Jamborova, č. o. 16 – 22 pouze sudá čísla a na ulici Blažíčkova, č. o. 1 – 35. Děkujeme za Vaše pochopení.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy – chytré hodinky, 1 klíč + štítek, hodinky, brýle a náušnice. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V rámci Slavností jeřabin proběhne ve čtvrtek 16. září přednáška nazvaná   Nejstarší dějiny kovu a Příběh hnutí na Vysočině. O tomto tématu promluví historik Miloslav Lopaur a rakouský experimentální archeolog Lukas Kerbler. Přednáška proběhne na Staré Radnici od 18:00 hodin.

Dále zveme všechny občany města na Farmářské trhy, které proběhnou 18. září 2021 na náměstí Republiky od 8:00 do 11:30 hodin.

V sobotu 18. září 2021 sedále uskuteční Food festival s názvem Futrování na Farských. Připraven je bohatý doprovodný programvčetně koncertu kapely Circus Problem a dalších. Na místě bude k vidění i kovoZoo nebo přehlídka života Keltů. Akceproběhne od 11:00 do 22:00 hodin.

V neděli 19. září 2021 se můžete vydat na další komentovanou procházku nazvanou Příběh kovu ve žďárských ulicích. Vedeji historik Miloslav Lopaur. Sraz je v 15:00 hodin u Regionálního muzea na Tvrzi.

Knihovna Matěje Josefa Sychry se přidala k projektu „Odlož mobil v Knihovně“, která probíhá do dnešního dne, 15. září 2021 v celém Kraji Vysočina.  Více informací na www.odlozmobil.cz.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás srdečně zve na výstavu obrazů a kamenů Ctibora Bauera, která je umístěna do konce září 2021 v Galerii u Sychry.

Dále Knihovna Matěje Josefa Sychry zve občany na výstavu obrazů Soni Gregorové Zlevorové. Výstava probíhá v Čechově domě do konce září 2021.

Seniorpoint knihovna hledá zájemkyně z řad seniorek pro taneční projekt na festival KoresponDance 2022, který bude připravovat izraelská choreografka Galit Liss pod záštitou Zámku Žďár nad Sázavou a hraběnky Marie Kinsky. Bližší informace a přihlášky na telefonním čísle 778 744 114, ideálně do 15. 9. 2021. První taneční workshop se uskuteční na zámku již 21. 9. 2021.

 

KONEC HLÁŠENÍ