Hlášení městského rozhlasu ze dne 16. 11. 2022

zveřejněno: 16. 11. 2022

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.
Varování pro občany Vodojemu.
Na sídlišti Vodojem se pohybuje skupina slovensky mluvících pracovníků, kteří nabízí obyvatelům domů opravy vjezdů a jiné stavební práce. Zpravidla požadují až 10krát vyšší cenu, než je obvyklé. Někdy se lživě vydávají za pracovníky firem Colas a Gremis. Prosíme občany, aby byli v této věci opatrní a případně kontaktovali městskou policii na lince 156.

Oblastní charita Žďár i nadále organizuje materiální sbírku pro Ukrajinu. Charita umožňujedůstojnější život těm, co se ocitli ve složité životní situaci. Aktuálně potřebují: zimní obuv pro děti i dospělé, kuchyňské vybavení, potraviny a hygienické prostředky. Věcné dary je možné odevzdat po telefonické domluvě na čísle 733 160 892.  Aktuální seznam potřebných věcí najdete na webu Oblastní charity Žďár.            

Městský úřad, odbor komunálních služeb oznamuje, že od listopadu tohoto roku do 31. března 2023 došlo ke změně provozní doby sběrného dvora na Jihlavské ulici. Více informací naleznete na webu města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány nálezy z Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou a 3. Základní školy ve Žďáře nad Sázavou. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Regionální muzeum na Tvrzi připravuje akci Mikuláš v muzeu, rezervujte si místo již nyní. V pondělí 5. prosince potkáte v Moučkově domě Mikuláše, anděla i čerta v neobvyklých rolích. Děti i dospělí se dozví, jaké dárky nosil Mikuláš našim prababičkám, kde shání dárky a mnoho dalšího. Akce je časově i kapacitně omezená, objednávejte se na tel 776 372 155. Více informací najdete na Facebooku nebo webu muzea www.muzeumzdar.cz.

Cyklus přednášek profesora Čechury nazvaný Baroko všedního dne pokračuje ve středu 23. listopadu 2022 v 17:00 hodin. Další téma je nazvané Boblig kontra Lautner. Přednáška proběhne na Staré radnici. Jednorázové vstupné 80 Kč se platí na místě. Více informací najdete na webu www.santini300.cz.

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou prodejní výstavu výrobků uživatelů Klubu v 9 – Provoněné Vánoce. Výstava bude umístěna v oddělení pro dospělé čtenáře knihovny od 18. do 25. listopadu 2022. 

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá dnes, 16. listopadu 2022 v 17:00 hodin v přednáškovém sále knihovny autorské čtení Pavla Bezděčky, spisovatele, malíře, cestovatele s názvem „To jste ještě neslyšeli“.

Senior Point knihovna pořádá každé úterý v době od 9:00 do 10:00 hodin koordinační cvičení pro seniory pod vedením lektorky Romany Sochové.

 

VÝLUKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ