Hlášení městského rozhlasu ze dne 17. 5. 2023

zveřejněno: 17. 5. 2023

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

 

Z ÚŘADU:   

Odbor životního prostředí žádá o pomoc ty z vás, kteří putují krajinou a není jim lhostejné jak vypadá a jak vypadat bude. Pokud se na svých cestách po blízkém i vzdálenějším okolí setkáte se známkami eroze (erozní rýhy, strže, plošná eroze) nebo uvidíte erozní splachy na komunikacích v okolí toků na trvalých travních porostech, žádáme o nahlášení tohoto stavu na telefonní číslo 566 688 348 (Ing. Sylva Judová, Městský úřad), 727 957 201 (Ing. Marta Doležalová, Státní pozemkový úřad) nebo mailových adresách: sylva.judova@zdarns.cz, m.dolezalova2@spucr.cz nebo www.ziva-puda.cz/eroze

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazky klíčů, náušnice, mobilní telefon, sportovní batoh bez dokladů, karta s číslem a handsfree do ucha. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

Základní umělecká škola Františka Drdly zve všechny zájemce o vzdělávání na škole v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém na talentové průzkumy, které se budou konat v úterý 23. května 2023 od 16.00 - 17.30 hodin v budově ZUŠ.

Více informací o talentových průzkumech ZUŠ naleznou všichni zájemci na www.zuszdar.cz

 

Vyhlášené záměry:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Oblastní charita Žďár nad Sázavou slaví třicáté narozeniny, a to v pátek 26. května 2023 od 15:00 hodin v areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Vystoupí dechová hudba Zelenohorští muzikanti, bluesová pohody Lucky B, funk folková formace Heblo z Ostravy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a zpěvák Michal Hrůza s kapelou. V doprovodném programu jsou připraveny taneční a cirkusový workshop, tvořivé dílny, aktivity pro děti, ukázky techniky a činnosti městské policie, dopravní policie a hasičů. Více informací naleznete na webu www.zdar.charita.cz.

V Regionálním muzeu na Tvrzi bude probíhat od 18. května 2023 do 27. srpna 2023 výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Návštěvníci se seznámí se životem starých Egypťanů, proniknou do tajů egyptských hieroglyfů a doslova se ocitnou v hrobce faraona Tutanchamona. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

V Čechově domě je umístěna expozice obrazů Lenky Majorové – „Plňte si své sny... kdy jindy, když ne teď“. Výstava je ke zhlédnutí do konce června 2023.

 

VÝLUKY:

EG.D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a to v pátek 19. května 2023 v době od 7:30 do 15:00 hodin na ulici Brněnská č. o. 43, 46, 47, 49 a 53.

 

KONEC HLÁŠENÍ