Hlášení městského rozhlasu ze dne 19. 11. 2021

zveřejněno: 19. 11. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou zve na přivítání adventu a rozsvícení vánočního stromuneděli 28. listopadu 2021 na nám. Republiky. Akce začne ve 13:00 hodin vánočním jarmarkem, následně vystoupí sbor Žďáráček, kapela Sorry a sbor C-VOX. Během akce se bude podávat polévka za dobrovolný příspěvek pro neziskovou organizaci Popálky a dále čaj zdarma. Pokud si děti přinesou vlastní podepsaný obrázek s vánoční tématikou, budou moci soutěžit o rozsvícení vánočního stromu. Samotné rozsvícení stromu proběhne v 18:00 hodin. Více informací naleznete na webu města www.zdarns.cz.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byla předána čepice. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na promítání dokumentárního filmu Hon za utopií v rámci projektu „Promítej i Ty“. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 17:00 hodin v přednáškovém sále knihovny.

Senior Point knihovna pořádá v úterý 23. listopadu 2021 v 9:00 hodin koordinační cvičení pro seniory s lektorkou Romanou Sochovou.

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Vás srdečně zve na výstavu fotografií Antonína Vystrčila „Moje cesty“, která je umístěna v Čechově domě a na výstavu fotografií v Galerii u Sychry „60 let Fotoklubu Český Krumlov“. Obě výstavy jsou ke zhlédnutí do konce listopadu 2021.

 

VÝLUKY:   

VAS, a. s. upozorňuje odběratele vody, že ve dnech 22. listopadu až 8. prosince 2021 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáře nad Sázavou a městské části Radonín, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku, popřípadě krátkodobému zvýšení zákalu vody.

VAS, a. s. oznamuje, že z důvodů nutných údržbářských prací na vodovodních řadech dojed k zastavení dodávky vody a to dne 23. listopadu 2021 v době od 7:30 do 14:30 hodin na ulici Nádražní č. o. 35, 37, 43, 45, 55, 57, 67 a dále na ulici Strojírenská č. o. 28, Finanční úřad.

VAS, a. s. oznamuje, že z důvodů nutných údržbářských prací na vodovodních řadech dojed k zastavení dodávky vody a to dne 25. listopadu 2021 v době od 7:30 do 12:30 hodin na ulici Nádražní č. o. 39, 41, 47, 49, 55, 57, 67 a dále na ulici Chelčického č. o. 7, Kaufland.

EG. D, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 26. 11. 2021 v době od 7:30 do 14:30 hodin a to část Mělkovic od d. č. 307, 302 a 2496 směr Veselíčko, včetně samoty č. 306 a Plíčky (d. č. 363, 349, 388), obec Veselíčko, odběratelská trafostanice Veselíčko silo č. 201071 (mimo odběratelské trafostanice Achp č. 201069 a mimo hájenky č. 41 směr Jámy).
Bližší informace naleznete na stránkách EG. D, a.s.

 

KONEC HLÁŠENÍ