Hlášení městského rozhlasu ze dne 20. 11. 2020

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. 

 

Z ÚŘADU:

---

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, v budově č. p. 1932, na ulici Brodské, č. or. 43 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1.620,- Kč/měsíc. Na tomto bytě je v  době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba. Do výběrového řízení se mohou přihlásit žadatelé o byt jak nebydlící, tak zároveň i nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt, mají zájem o získání rekonstruovaného bytu a zároveň splňujícípodmínky pro účastve výběrovém řízení. Přihlášku na tento byt odevzdejte nejpozději do 4. prosince 2020 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, v budově č. p. 1936, na ulici Brodské, č. or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní měsíční nájemné činí 1.651,- Kč/měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášenízáměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášku na tento byt odevzdejte nejpozději do 4. prosince 2020 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

VÝLUKY:

---

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl předán následující nález a to svazek klíčů.  Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

---

 

KONEC HLÁŠENÍ