Hlášení městského rozhlasu ze dne 22. 3. 2023

zveřejněno: 22. 3. 2023

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu.

 

Z ÚŘADU:             

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Jamská bude do 30. dubna 2024 včetně zrušena bez náhrady zastávka MHD Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

  • linka č. 3 bude vedena přes propojku ulic Novoměstská a Jamská v nové průmyslové zóně, nejbližší zastávka je Neumannova.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou části komunikace v Nákupním parku na ulici Brněnská bude do odvolání, nejdéle však do 30. dubna 2024 včetně, zrušena bez náhrady zastávka MHD Brněnská Nákupní park.

Nebližší zastávka:

  • Brněnská policie pro směr z autobusového nádraží
  • Jihlavská ZDAR pro směr na autobusové nádraží

Podle průběhu stavebních prací a situace na stavbě je možné dočasné obnovení obsluhy zastávky Brněnská Nákupní park, informace budou vždy v předstihu zveřejněny na dotčené zastávce a webech města a dopravce. Děkujeme za pochopení. 

Odbor majetkoprávní upozorňuje na úhradu nájemného za rok 2023 za pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky u bytových domů, které je splatné každoročně vždy do 31. března na účet města Žďáru nad Sázavou s uvedením variabilního symbolu a jména nájemce a adresy bydliště. Úhradu je možno zaplatit také na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Případné dotazy a informace poskytne Marie Dvořáková, tel. 566688171.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku, který má být uhrazen do 31. března. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, nebo hotově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kartou.

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazky klíčů, snubní prstýnek a naslouchátko. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

Vyhlášené záměry:

---

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fotografií Pavla Remara - Dvorečky a Dvorky starého Žďáru, která je umístěna v Čechově domě do konce dubna 2023. Dále pak až do konce dubna 2023 je možné v Galerii u Sychry zhlédnout výstavu fotografií Jaroslava Provazníka – Místa, co určitě znáte.

V Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 24. dubna 2023 výstava Retrohrátky. K vidění budou hračky éry socialismu a také interaktivní dětská herna. Uvidíte například Rubikovu kostku, plechovou berušku na klíček nebo céčka a některé věci si budete moct i vyzkoušet. Více informací najdete na webu muzea www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

 

VÝLUKY:

EG.D, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 23. března 2023 v době od 7:30 do 14:30 hodin na ul. Brodská č. o. 23, 25, 27.

EG.D, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 27. března 2023 v době od 7:30 do 14:30 hodin na ul. Žitná č. o. 6 až 26 sudá, č. o. 5 až 17 lichá a dále na ul. Na Prutech č. o. 7 až 21 lichá.

 

KONEC HLÁŠENÍ