Hlášení městského rozhlasu ze dne 22. 9. 2021

zveřejněno: 22. 9. 2021

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že do 3. října 2021 platí v souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 tato opatření v MHD.

  • zrušeny jsou zastávky MHD Bezručova, stadion; Nová, Vejmluvova
  • nebudou obsluhovány zastávky MHD Sychrova a Bezručova, u pily linkami č. 3 a 5
  • nejbližší zastávka pro dotčené linky 3 a 5 je zastávka Květná
  • pro linky 3 a 5 jsou vydány výlukové jízdní řády

Dále oznamujeme, že v souvislosti s akutní opravou komunikace nákupního parku na ulici Brněnská je zrušena zastávka MHD Brněnská, Nákupní park a to od dnešního dne do pátku 24. září 2021 včetně. Jako nejbližší zastávky pro linky č. 5 a 8 lze využít MHD Jihlavská, ZDAR a pro linku 5 ve směru od nádraží i zastávku Brněnská, policie.
Děkujeme za pochopení       

Město Žďár nad Sázavou Vás zve na setkání s občany na téma Generel dopravy, který proběhne ve čtvrtek 23. září 2021Retrotančírně Krystal v Domě kultury a to v době od 17 hodin. Představen bude generel dopravy a bude zde i prostor pro diskuzi.

Městský úřad Žďár nad Sázavou oznamuje občanům, že si mohou v informační kanceláři zdarma vyzvednout sadu tašek na tříděný odpad. Podmínkou pro vydání jedné sady na domácnost je předložení občanského průkazu s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech.

Rada města informuje, že byla schválena Pravidla pro participativní rozpočet. Občané města Žďár nad Sázavou tak mohou průběžně do 30. září 2021 podávat své náměty a podněty. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Horní, č. p. 1679, č. o. 22, byt č. 1 ve Žďáře nad Sázavou. Základní nájemné činí 5 951,- Kč/měsíc. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1936, č. o. 35, byt č. 13 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 690,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu jedna osoba. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo záměr na pronájem bytu na ul. Brodské, č. p. 1825, č. o. 11, byt č. 6 ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 690,-Kč/ měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášku odevzdejte nejpozději do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města.

 

VÝLUKY:

EG. D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29. září 2021 v době od 12:30 do 15:00 hodin a to na ulici U Malého lesa – řadové garáže a okolí, areál Moravského rybářského svazu a kynologů, areál Autocentrum Vysočina, areál VHS Žďár s. r. o. č. 1784/5, část objektu č. 760 (bývalá Botana) napojeného z kabelové sítě NN a zahrádkářská osada.

EG. D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30. září 2021 v době od 12:30 do 15:00 hodin a to areál Tálského mlýna a okolí (restaurace a hotel Tálský mlýn, sádky Kinský, chaty v okolí, odběr Povodí Vltavy na hrázi, objekty občerstvení, rybářský svaz, FVE Tosen Tokoz…), a rekreační areál Pilák.

EG. D, a. s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30. září 2021 v době od 7:30 do 12:30 hodin na ulici Studentská č. o. 6 až 30, pouze sudá, kotelna SATT č. 18 (vedle č. o. 16).

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány následující nálezy – kabelka, peněženka a mobilní telefon. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V rámci Slavností jeřabin proběhne v pátek 24. září 2021 od 16:00 hodin komentovaná procházka nazvaná „Krása kovu ve žďárských ulicích“. Sraz je v 16:00 hodin u regionálního muzea na Tvrzi. Provede Vás historik Stanislav Mikule.

Dále upozorňujeme občany, že výstava Ferrea Millennia probíhá v Malé galerii Staré radnice až do neděle 10. října 2021.

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás srdečně zve na výstavu obrazů a kamenů Ctibora Bauera, která je umístěna do konce září 2021 v Galerii u Sychry.

Dále Knihovna Matěje Josefa Sychry zve občany na výstavu obrazů Soni Gregorové Zlevorové. Výstava probíhá v Čechově domě do konce září 2021.

 

KONEC HLÁŠENÍ