Hlášení městského rozhlasu ze dne 23. 10. 2019

Vážení občané, vítáme Vás při vysílání městského rozhlasu. Přejeme Vám příjemný poslech.

 

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalamitou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opětovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že ve dnech 29. října – 5. listopadu 2019 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

---

 

VÝLUKY:

E.ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 24. října 2019 od 7:30 do 17:30 hodin v oblasti samota Bartačky č. 310 (ul. Brněnská).

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 26. a 28. října 2019 od 7:30 do 17:30 hodin v oblasti trafostanice Holoubek č. 704541 (ul. Jamská 2528/71 v areálu průmyslové zóny).

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 29. října 2019 od 7:30 do 12:30 hodin pro ul. Vejmluvova, č. o. 1, objekt vedle na parc. č. 570/428, č. o. 3 – 25 lichá, ul. Studniční č. o. 1 -25 lichá, ul. Lesní č. o. 1 – 25, ul. Polní č. o. 13 – 47 lichá, č. o. 16 – 58 sudá. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: 2 svazky klíčů, dioptrické brýle, peněženka bez dokladů, hotovost. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna MJS, odd. pro děti a mládež zve dnes 23. října 2019 v 18:00 hodin na dokumentární film Zločinci podle zákona.

Kino Vysočina Vás zve v pátek 25. října 2019 v 17:00 hodin na film „Poslední aristokratka“.

 

KONEC HLÁŠENÍ